Laurus is die vergestalting van vernuwing en groei.

Dit is die skool waar leerders wortelskiet en onder professionele leiding kan groei om hulle volle potensiaal te bereik.

Personeel

Laerskool Laurus spog met ’n gekwalifiseerde en ervare onderwyserskorps. Al ons personeellede het oor die jare vele verrykingskursusse voltooi om hul kennis te verbreed en hul maksimaal toe te rus vir hul taak.

Graad R

Ons is ’n span toegewyde, entoesiastiese onderwyseresse wat jou kind liefdevolle versorging en kwaliteit onderrig bied. Ons leer en lei jou kind om sy/haar volle potensiaal te kan bereik. Ons rus hom/haar toe met die nodige kennis en ervaring dat hy/sy Graad 1 met selfvertroue kan aanpak.


Tegnologie

Rekenaargesteunde onderwys: Laerskool Laurus spog met vier interaktiewe witborde. Rekenaars vorm ook deel van die klaskamersituasie. Drilwerk en vaslegging word deur middel van rekenaars gedoen.

Eko-afdeling en Besparing

Ons doelwit as Ekoskool is om by omgewingskwessies betrokke te raak sodat betekenisvolle leer in ’n gesonde, gelukkige skool kan plaasvind. Ons poog om hulpbronne meer oordeelkundig te bestuur en verkwisting tot die minimum te beperk.

 
“Ek was onmiddellik op my gemak toe ek die skool die eerste keer besoek het en het ’n rustigheid daar ervaar. Daar is ’n holistiese benadering by die skool wat my beïndruk het - die akademie en sport is belangrik, maar ander dinge soos jou kind se selfbeeld en selfrespek wat baie belangrik is, kry ook aandag.” - Anel le Roux

Simboliek

’n Skool moet ’n unieke omgewing vir uitnemende opvoeding aan leerders skenk.


Die oop boek is ’n simbool van kennis en waarheid, die grondslag van opvoeding. Die olyfboom verteenwoordig die jong kind wat sy wortels vind en deur die opvoeders gelei word om te groei, voorspoed te beleef en die draer van lig te wees.

Deur die geleentheid gegun te word om met leiding te groei, groei die kind se bewussyn van selfbeheersing, getrouheid, eerlikheid, hardwerkendheid, verantwoordelikheid, selfrespek en respek vir ander.

Die drie olywe aan die boom vergestalt die drie pilare waarop die skool berus; die opvoeders, die ouerhuis en die kerk. Die olyfboompie is in die palm van die hand van die Skepper. Die hand is oop want deur Hom word onvoorwaardelik voorsien.

Die loerierkrans wat die wapen omgrens simboliseer die sukses en die oorwinning wat elke leerder binne sy eie vermoë behaal en hom of haar in staat stel om te floreer in eie uniekheid.