Ekoskool

Waar leerders die geleentheid gebied word om akademiese inligting prakties toe te pas.

Leerders word bewus gemaak van die noodsaaklikheid om na die omgewing om te sien.

Versorging van kleinvee

Sienende dat diere ’n sterk bewussyn van omgee en deernis by kinders kweek, bied die skool die geleentheid aan om kinders bloot te stel aan kleinvee. Diere voorsien ’n emosionele ondersteuningstelsel en ’n begrip van morele waardes wat een van die fondasies is van die leerproses. Dit is natuurlik ook genotsaam vir die kinders om die kans te kry om met diere te speel en te versorg. Die kleinvee versorging bied ’n leeromgewing wat nie net bloot op prestasie fokus nie, maar ook belangrike ander emosionele aspekte van die grootwordproses inboesem. Die versorging van die kleinvee werk volgens ’n beloningstelsel, en leerders word vergoed vir goeie werk met ’n pakkie kos om die kleinvee te voer.

  • Diere kweek ’n sterk bewussyn van omgee en deernis by kinders.
  • Leerders word vergoed vir goeie werk met ’n pakkie kos om die kleinvee te voer.

Buitelug-opvoeding

Laerskool Laurus is uniek in die sin dat die skool die leerders die geleentheid bied om nie net akademiese inligting te absorbeer nie, maar ook die kans kry om dit prakties toe te pas. Nie net is dit dan meer genotsaam om te leer nie, maar dit bring ook ’n ekstra element van diepte tot die kurrikulum. Hierdie is die rede dat die skool buitelug klaskamers het. Die nabyheid aan die natuur bring ’n element van kreatiwiteit in die leerproses en omdat dit meer genotsaam is as konvensionele klaskamer-opvoeding, bewerkstellig dit ’n meer gewillige leer houding by die leerlinge.

  • Akademiese inligting word prakties toegepas in ons buitelug klaskamers.
  • So word 'n element van kreatiwiteit in die leerproses bygebring.

Eko-afdeling

Dit is belangrik om vanaf ’n baie jong ouderdom leerlinge bewus te maak van die noodsaaklikheid om na die omgewing om te sien. Dit is waarom die skoolkinders bewus maak van omgewingskwessies soos byvoorbeeld waterbesparing en rommelstrooi. In samewerkinng met die bewussyn van morele waardes wat die versorging van vee kweek, word dit dus toepaslik sover as wat die besef van die verantwoordelikheid wat ons as almal dra om die natuur te beskerm.

  • Leerders word bewus gemaak van die noodsaaklikheid om na die omgewing om te sien.
  • Dit sluit omgewingskwessies soos waterbesparing en rommelstrooi in.
 
“Dis elke dag vir my 'n belewenis om te sien hoe leerders groei en selfstandig raak in hul aanraking en versorging van die diere by ons skool. Dit dra natuurlik by daartoe dat hulle elke dag veilig voel en floreer.” - Ronelle Huysamen